شمخانی: مرجعیت دینی پشتوانه غیر قابل انکار امنیت ملی عراق است

به گزارش ایرنا، شمخانی که صبح دیروز به عراق سفر کرده است، در این دیدار با اشاره به سابقه تاریخی مقابله مردم عراق با بحران های سیاسی و امنیتی، نقش غیر قابل انکار ایمان الهی و اراده ملی را در برون رفت از شرایط موجود و دستیابی به امنیت در عراق مورد تاکید قرار داد.

دبیر شورای امنیت ملی، گروههای تروریستی حاضر در عراق را به دلیل عدم پشتوانه و حمایت مردمی محکوم به نابودی دانست و گفت: خیزش مردم و عشایر غیور عراق در برابر تهدیدات تروریستی رخدادی بود که طراحان بحران اخیر را با غافلگیری راهبردی روبرو ساخت.

/ 0 نظر / 10 بازدید